Fotograaf: charlemagne (pixabay.com)

Operatie Steenbreek

Een groene weelde in je eigen tuin

Woensdag 28 januari 2015 was de landelijke aftrap van Operatie Steenbreek. Een initiatief van een aantal wetenschappers en gemeentes die zich grote zorgen maken over de oprukkende verstening van particuliere tuinen. Gevolg: achteruitgang van de biodiversiteit, bijdrage aan de klimaatverandering en wateroverlast. Minder groen in de tuin betekent ook minder vogels, insecten en andere dieren.

'Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Particuliere tuinbezitters die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.' (www.operatiesteenbreek.nl)

De actie loopt tot 2022. In dat jaar zal tijdens de Floriade te Almere de operatie afgesloten worden. Het resultaat: de groene tuin is weer gemeengoed geworden.

In de onderstaande voorbeelden zijn de tuinen aangepast zodat ze groener, aantrekkelijker voor dieren zijn of minder wateroverlast veroorzaken. Allemaal ontworpen en/of aangelegd door Wilde Weelde-bedrijven. Laat je inspireren. Maak van je tuin een groene weelde!

Een groene tuin in Uithoorn

Een groene oprit

Tegels eruit, border erin

 
doorzoek de site
 

- Tip 18 -

Van bestrating naar natuurtuin. Tegels en stenen kun je gebruiken voor stapelmuurtjes. Het witte of gele bestratingszand gebruik je als bovenlaag om wilde bloemen in te zaaien.

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter