Lid worden

Tijdelijke ‘nieuwe ledenpauze

We hebben een tijdelijke pauze ingelast in het toelaten van nieuwe leden. Je kunt je wel gewoon aanmelden, we zetten je dan op een wachtlijst. In de loop van 2023 verwachten we weer nieuwe leden toe te kunnen laten.

Door de toenemende populariteit van natuurrijk tuinieren, versterkt door corona zien we een zeer sterke toename van het aantal leden van onze vereniging. We willen ons hierover eerst beraden omdat deze sterke aanwas de vereniging hoe dan ook zal beïnvloeden.

Wilde Weelde is een landelijke vereniging van collega’s gespecialiseerd in de diverse gebieden van natuurlijk groen. Hoveniers, ontwerpers, kwekers en leveranciers hebben zich verenigd om meer natuurrijk groen in onze leefomgeving te brengen. Als lid van de Wilde Weelde sta je er niet alleen voor, maar kun je kennis, inspiratie en ervaring delen met gelijkgestemden. Aangesloten bedrijven kunnen deelnemen aan studiedagen, workshops en excursies exclusief voor leden. De jaarlijkse tweedaagse ledenvergadering (ALV) biedt ook veel ruimte voor contact en uitwisseling van kennis en kunde. Verder is er een besloten gedeelte van deze website met de mogelijkheid collega’s te raadplegen en producten aan te bieden. Als lid ontvang je elk seizoen het kwartaalblad Oase op de deurmat; tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen.

De circa 300 aangesloten bedrijven zijn voornamelijk kleinere bedrijven. Veel één- en twee manszaken, sommige bedrijven hebben 1 tot 5 medewerkers, een aantal zijn iets groter. De verdeling man/vrouw is ongeveer 50/50. Een deel van de leden is oorspronkelijk opgeleid in het groen, maar er zijn ook vele leden die een geheel andere carrière achter zich hebben en op latere leeftijd omgeschoold en ‘in het groen gestapt’ zijn. Deze gemeleerde samenstelling maakt de vereniging erg interessant en leden zijn eerder collega’s dan concurrenten.

Om lid te kunnen worden moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • je hebt een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • je bent met het bedrijf werkzaam in het groen, je houdt je direct of indirect bezig met het maken van een natuurrijke omgeving
  • je kunt je vinden in de uitgangspunten van Wilde Weelde zoals beschreven op deze website en je hebt de intentie ze zoveel mogelijk toe te passen in je dagelijks werk
  • als lid van een actief netwerk ben je bereid je eigen kennis en kunde te delen met andere leden

Leden met een eigen bedrijf worden opgenomen in de bedrijvenlijst op de website, waar ze zich kunnen presenteren via een directe link naar de eigen website.

Contributie en betrokkenheid bij de vereniging

Het lidmaatschap van Wilde Weelde kost € 235,00 per jaar (2021) en loopt per kalenderjaar. Mocht het lidmaatschap halverwege het jaar ingaan, dan is de contributie naar rato.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Wil je voordat je lid wordt eerst meer informatie? Neem dan contact op met onze voorzitter Jasper Helmantel (voorzitter@wildeweelde.nl) of met een Wilde Weelde-lid bij jou in de buurt.

Als nieuw lid van de Wilde Weelde mag je verwachten dat het bestuur je benadert om je wegwijs te maken binnen de vereniging en je attent te maken op de mogelijkheden die er zijn andere leden te ontmoeten. Verder heeft elk bedrijf 1 stem in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waarmee je meebeslist over de koers en de besteding van het budget van de vereniging.

De Statuten zijn in te zien door het downloaden van de PDF.

Afmelden kan jaarlijks vóór 1 december per email naar de secretaris, secretaris@wildeweelde.nl.

Wilde Weelde Wereld

In de Tuinen van Appeltern werken we sinds 2013 gezamelijk aan een voorbeeldtuin, de Wilde Weelde Wereld.