Fotograaf: Ali Taylor (sxc.hu)

Tuin voor jongeren

Maarts Viooltje maakt tuinen voor jongeren

Het samenwerkingsverband Maarts Viooltje zet zich in voor de ontwikkeling van tuinen of buitenruimtes voor speciale doelgroepen. Hierbij gaan ze uit van de kracht van groene omgevingen om mensen te ondersteunen in hun helingsproces of bij het omgaan met hun beperkingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de buitenruimte ondersteunt, aanmoedigt, rust geeft en aanzet tot activiteiten. Afhankelijk van de doelgroep wordt gekeken naar de specifieke invulling en het ontwerp van de buitenruimte.In dit artikel ligt de focus op tuinen voor jongeren. Allereerst gaan we in op de werking van een tuin voor deze doelgroep en daarna wordt een toelichting gegeven op de modeltuin die is ingericht in de Wilde Weelde Wereld op Appeltern.

 

Inrichten tuin voor jongeren

Bandenheuvel. Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Bandenheuvel. Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Bij het inrichten van een tuin voor jongeren moeten we met veel aspecten rekening houden die voor hen van belang zijn: 

 • controle hebben
 • contact met anderen/sociale steun in relatie tot het gezondheidsaspect
 • lichamelijke activiteit stimuleren
 • prikkelen van zintuigen
 • natuurlijke/positieve afleiding (vogels, insecten, planten)
 • ontspannen sfeer (geur en kleur spelen een belangrijke rol)
 • de tuin of natuur als sociale terugtrekplek zonder grenzen.

Belangrijke elementen in een therapeutische tuin voor jongeren zijn:

 • toegankelijkheid
 • bruikbaarheid om verschillende programma’s uit te voeren: een labyrint kan helpen te focussen
 • diverse zg. tuinkamers die passen bij verschillende stressniveaus
 • beplanting (zonder gif)
 • verrassingselementen (aantrekken vogels, insecten)
 • afwisselende hoogtes en afwisseling in beplanting
 • veel actiemogelijkheden
 • terugtrek plekken, die niet geheel zijn afgesloten.
 

Tuin zonder beperkingen

De 'Tuin zonder beperkingen' is een speciale tuin voor jongeren, die in een zorginstelling verblijven. Wij gaan ervan uit dat jongeren baat hebben bij natuur in het algemeen en een therapietuin in het bijzonder. Het is een grote uitdaging om een modeltuin voor jongeren, die in begeleid woonprojecten of in een instelling wonen, te ontwikkelen. Wij geven in de modeltuin enkele aanleidingen die gericht zijn op voornoemde, voor jongeren van belang zijnde, aspecten.

In de winter van 2016 wordt verder gewerkt aan de ruimte rond de container (die staat voor de binnenruimte). De container beeldt een organisatie (met receptie) en een appartement/kamer voor een jongere met de daar omheen gelegen tuin uit. In het ontwerp gaan we uit van de container als instelling met een bovenetage (raamwerk) met een voorbeeld daktuin (afgeschermd met reling).Het is voor ons belangrijk om te laten zien wat er mogelijk is. Welke variatie we hebben toegepast en op welke manier jongeren enthousiast gemaakt kunnen worden om wildtuinieren toe te passen in hun eigen instellingstuin.

Bepaalde ontwerpen die samen met de jongeren gemaakt kunnen worden krijgen betekenis voor hen. We proberen in de tuin elementen te laten zien die hiertoe bijdragen. Zoals een zitelement, loungehoek of watertub.

Alle elementen dragen bij tot een actief-, sociaal- of rustgevend verblijf in een tuin of natuurlijke omgeving. De tuin biedt de mogelijkheid om als groep aan het werk te gaan of samen te ontspannen. Wij willen graag met organisaties in contact komen die deze vorm van tuinontwerp en inrichting willen onderzoeken voor hun instelling.

Yvon Schuler
Bertus Kamphuis
Eric Bretveld

 
doorzoek de site
 

- Tip 3 -

Zaai in het voorjaar eens een akkerbloemen mengsel op overhoekjes en randjes of als tijdelijke invulling. Goed voor de vlinders en de bijen.

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter