Fotograaf: Ali Taylor (sxc.hu)

Structuurverbetering bodem

Bij een kleigrond voegen we bijvoorbeeld basaltmeel en een beetje kalk toe. Dit zorgt voor een meer “losse” structuur van de bodem. Bij voorkeur in combinatie met compost en het enten met micro-organismen.

Bij een zavelgrond is het wat lastiger. Belangrijk is hier om te weten hoe groot het gehalte aan organische stof is en wat de pH en de afslibbaarheid in combinatie met het lutumgehalte is. Meestal werken we hier vooral met organische stof, kalk en enting van het bodemleven. Bij een erg slempige zavelgrond (een grond die gemakkelijk kan dichtslaan bij nat weer of overmatige bewerking) kan ook wat grond met een grove afwijkende zandkorrelgrootte worden doorgemengd.

Bij een zand(erige) grond kun je met bentoniet het vochtvasthoudend vermogen vergroten. Doe dit altijd in combinatie met compost (organische stof) en ent daarbij ook weer de micro-organismen.

Bij kleinere projecten kun je regenwormen inzetten om de bodemstructuur te verbeteren. Door de gangen (tot wel 3 meter diep) die de regenwormen graven komt er meer zuurstof in de bodem en keert de kruimelige structuur terug.

Bodemleven
Voor een gezonde plantengroei is naast een goede bodemstructuur een actief bodemleven essentieel. In de praktijk komen we vaak tegen dat het aanwezige bodemleven door verdichting, tekort aan organische stof of het langdurig gebruik van kunstmestzouten zeer beperkt is. Het enten van bodemleven is dan, al dan niet in combinatie met compost/organische stof, noodzakelijk. Als er in de bodem voldoende organische stof aanwezig is adviseren we om onder meer om beendermeel (fosfaat voor wortelgroei), kalk, compost, ectomycorrhiza, endomycorrhiza, actinomyceten, bacillus spp., en zeewier, in combinatie met humus- en aminozuren toe te passen.

Bij locaties waarbij onvoldoende organische stof aanwezig is het goed eerst de grond goed los te maken, voldoende goed gemengde compost (vers en al meer verteerd materiaal ook met houtdeeltjes) erdoorheen te mengen en vervolgens, afhankelijk van het bodemtype, de eerder genoemde componenten toe te voegen. Er zijn kant-en-klare producten verkrijgbaar die door de grond verwerkt kunnen worden.
De hoeveelheden van de verschillende componenten zijn sterk afhankelijk van de afmeting van de tuin en het soort beplanting. Wat staat er, wat komt er te staan, willen we verschralen of juist niet, hoe is de bodemstructuur ter plaatse enz. Om de juiste toevoegingen te bepalen is het mogelijk een bodemanalyse te laten maken. Een bodemanalyse geeft je inzicht in de aanwezige voedingselementen, sporenelementen, pH en het organisch stofgehalte. Aan de hand van de bodemanalyse kan bepaald worden wat er aan de bodem toegevoegd kan worden en hoeveel, zodat de bodemstructuur duurzaam verbeterd kan worden en het bodemleven kan worden geactiveerd.

Tekst: Ruud Snijders van Innogreen
Lees ook:
Het bodemleven
Bemesting voor gezonde groei
Regenwormen
Verschralen van de bodem
Zuurgraad van de bodem

 
doorzoek de site
 

- Tip 37 -

Koppel regenpijpen af van het riool en leidt het water naar ondiepe kuilen in de tuin. Een wadi of greppel zorgt voor een geleidelijke opname van water in de bodem.

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter