Bestuur Wilde Weelde

Jasper Helmantel (Cruydthoeck) is de voorzitter. “In 2007 ben ik lid geworden omdat wij Cruydthoeck overgenomen hebben van Rob Leopold, degene die aan de wieg stond van Stichting Oase en de Vakgroep Wilde Weelde. Hoe kun je dan geen lid worden? En na een paar jaar de volgende stap zetten: een bestuursfunctie, het voorzitterschap”. In 2018 wil Jasper gaan voor meer en betere kennisontwikkeling en - uitwisseling tussen leden.

Jeroen Soontiëns (Tuincentrum Soontiëns)is sinds drie jaar de penningmeester van de vereniging. ‘Ik ben lid geworden omdat Wilde Weelde me stimuleert om mijn liefde voor natuurrijk tuinieren ook daadwerkelijk structureel en gestructureerd in mijn bedrijfsvoering te verankeren. Mijn kracht ligt in de penningen maar ik vind het ook een mooie gelegenheid om leden van allerlei pluimage te leren kennen. In 2018 is ons streven om alle kennis en kunde die binnen de vereniging aanwezig is naar buiten te laten komen en om leden optimaal van elkaar te laten leren en profiteren.'

Annemieke Tuin (Haar van Tuin) is secretaris en bij Wilde Weelde gekomen via een enthousiaste collega. Annemieke is van het type 'de boel bij elkaar houden'. Dat geldt voor de leden, maar ook voor het goed laten draaien van het bestuur. 'De tuin in Appeltern is voor mij van groot belang; hem afronden, goed onderhouden en gebruiken is mijn doel.'

Over het project in de tuinen van Appeltern gesproken, Emiel Versluis (Vis à Vis Ontwerpers) is de drijvende kracht van dit project. 'Als ontwerpbureau met zorg voor de (groene) leefomgeving en verantwoord omgaan met de natuur vind ik al jaren gelijkgestemden bij Wilde Weelde. En hoe meer je bijdraagt aan een vereniging, hoe meer je er ook voor terugkrijgt'. Een bestuursfunctie was een logisch gevolg van die gedachte. Met behulp van de Wilde Weelde Wereld hoopt Emiel in 2018 leden en consumenten dichter bij elkaar te brengen, natuurlijk tuinieren meer onder de aandacht te brengen en de stedelijke vergrijzing om te turnen in vergroening.

Activiteiten en beurzen organiseren zijn de aandachtsgebieden van Wencke Habermann (Wencke Habermann Natuurlijk groen). Verbreding van haar kennis en deel uitmaken van een netwerk van ecologisch gelijkgestemden waren ruim twaalf jaar geleden de redenen om lid te worden van Wilde Weelde. ‘Ik wil graag de vereniging van binnenuit beter leren kennen en een steentje bijdragen aan het bestuur’. Voor 2018 wil ze graag dat leden meer kennis, inzicht en vaardigheden opdoen met betrekking tot ecologisch en natuurlijk tuinieren. Daarmee wil ze een (nog) hogere graad van professionaliteit bij de leden bereiken.

Het laatste bestuurslid is Ruud Snijders (Innogreen). Rustig en actief binnen het bestuur. Hij is er altijd om hand en spandiensten te verrichten. Hij vult in uitvoering en organisatie alle gaten op die anderen laten liggen. De redactie respecteert deze kwaliteiten en handhaaft de stilte, maar Ruud verdient het om hier als waardig afsluiter genoemd te worden.

Als bioloog was Marie José van der Werff ten Bosch altijd al geïnteresseerd in de natuur, maar voor haar werk bij een internationale milieuorganisatie zat ze vooral binnen. Enthousiast gemaakt voor ecologisch hovenieren door een Wilde Weelde lid van het eerste uur, heeft ze de overstap gemaakt naar buiten. Lidmaatschap van Wilde Weelde was daarbij een logisch gevolg. Ze is een groepsdier en binnen Wilde Weelde zijn er inmiddels al vele samenwerkingsverbanden ontstaan; alleen werken is ook maar zo alleen. Graag wil ze wat terug kunnen doen voor de vereniging die voor haar een heel wezenlijk onderdeel is van het hebben van een eigen hoveniersbedrijf, vandaar de bestuursfunctie. Ze heeft de wens om nog veel meer bekendheid te geven aan Wilde Weelde en de waarde van ecologisch tuinieren in de stad en erbuiten. Daarnaast is kennisuitwisseling en samenwerking binnen de vereniging voor haar een speerpunt.

 
doorzoek de site
 

- Tip 2 -

Wist je dat hommels graag een nest maken in een oud vogelhuisje of een muizenhol? Een kruik in een stapelmuur kan eerst onderdak bieden aan een muizenfamilie en nadien een hommelnest worden. Muizen eten graag slakken.

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter