Bemesting voor gezonde groei

Opname van de voeding (nutriënten)
Plantenvoeding kan worden toegediend via een organische mest of via minerale meststoffen. Zo wordt bijv. stikstof opgenomen in de vorm van nitraat, dat van nature in de bodem voorkomt. Planten hebben nutriënten nodig voor de groei. De aanvoer van nutriënten moet uitgebalanceerd zijn om te voorzien in de behoefte van de plant. De aanvoer is een aanvulling van de reeds in de grond aanwezige voedingsstoffen. Deze zijn echter meestal niet toereikend voor een goede en gezonde groei.

Bouwstenen
Koolstof, waterstof en zuurstof vormen samen met stikstof de bouwstenen in planten. Ze zijn vrij beschikbaar in de lucht en in het water.Planten ontvangen uit organische stof en bodemmineralen een natuurlijke aanvoer van stikstof, fosfaat en kali. Vaak zijn deze niet voldoende of in een niet voor de plant opneembare vorm aanwezig. Dit remt de groei. Hierdoor moet men gedurende de groeiperioden aanvullen met meststoffen en/of compost. Ook moeten de bodemreserves (organische stof) weer aangevuld worden. Stikstofvoorraden in de organische stof in de bodem worden afgebroken en opgenomen in de bodemoplossing (mineralisatie). Groeiende planten nemen deze stikstof op. Bij snoei en oogst van planten wordt stikstof van het land afgevoerd. Na het groeiseizoen gaat de mineralisatie door en dit kan leiden tot uitspoeling van stikstof uit de bodem. Sommige micro-organismen (anaerobe bacteriën) in de bodem vernietigen nitraat (denitrificatie) waardoor stikstofoxide kan ontsnappen en er stikstofgas in de lucht terecht komt.

Soorten meststoffen
Meststoffen zijn grofweg in te delen in organische meststoffen en minerale (kunstmest) meststoffen
Organische meststoffen
Organische meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen (van plantaardige of dierlijke oorsprong). Bijvoorbeeld beender-, bloed-, en verenmeel, cacao, soja, vinasse, natuurfosfaat, kieseriet, kalk, bentoniet, algen en wieren.
Deze stoffen worden door het bodemleven omgezet tot opneembare voeding voor de plant. Bodemleven (bacteriën en schimmels) zorgen ervoor dat de voedingselementen opneembaar worden voor de plant. Organische meststoffen bevorderen dit bodemleven en verbeteren de bodemstructuur.

Kunstmeststoffen
Kunstmeststoffen zijn op kunstmatige wijze gefabriceerd. Het zijn zouten die direct oplossen als ze in contact komen met water. Bij opname van het water neemt de plant die elementen wel op maar vaak niet in de juiste verhouding. Het effect is een geforceerde groei, waardoor de vatbaarheid voor ziekten en plagen sterk vergroot wordt. Bij gebruik van kunstmest bij warm, zonnig weer, kan er verbranding van bladeren en gras optreden. Planten kunnen hierdoor veel schade oplopen. Door de zouten, waaruit deze stoffen zijn opgebouwd, vindt tevens verstoring plaats van het bodemecosysteem. 

Uiteindelijk profiteert uw tuin en de daarin groeiende gewassen het meest van organische meststoffen. Hiermee voedt u de bodem en het bodemleven en daardoor de plant. Er ontstaat een betere bodemstructuur.

Tekst: Ruud Snijders van Innogreen
Lees ook
Het bodemleven
Regenwormen
Structuurverbetering bodem
Verschralen van de bodem
Zuurgraad van de bodem

 
doorzoek de site
 

- Tip 24 -

Nederlands hout in de tuin: hardhout: acacia, inlands eiken, en tamme kastanjehout. Planken van douglas of lariks voor hekken en schuttingdelen

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter